Advocats Procuradors

Serveis Jurídics Integrals

BUFETE JURÍDIC MANDRI
Advocats • Procuradors

SERVEI JURÍDIC INTEGRAL  ●  SOLUCIONS EFICIENTS  ●  ASSESSORAMENT PREVENTIU

● REPRESENTACIÓ PROCESSAL ● GESTIÓ PROCESSAL ● EMBARGAMENTS I SUBHASTES JUDICIALS ● DRET PENAL ● DRET DE LA CIRCULACIÓ ● DRET CIVIL ● DRET DE FAMÍLIA I MATRIMONIAL ● DRET SUCCESSORI - HERÈNCIES ● HABITATGE I LLOGUERS ● DRET IMMOBILIARI ● DRET LABORAL ● DRET ADMINISTRATIU ● DRET D'ESTRANGERIA ● ASSESSORIA COMPTABLE  ●  ASSESSORIA FISCAL  ●  ASSESSORIA LABORAL  ●